Головна » Правова допомога » Судова система » Оформити позовну заяву

Оформити позовну заяву

ЯК ПРАВИЛЬНО СКЛАСТИ ПОЗОВ?

Усім відомо, що кожен має робити свою справу, і тільки в такому разі результат буде найкращим. Сантехніку має лагодити сантехнік, лікувати – лікар, а вирішувати юридичні питання – юрист.
Однак, бувають випадки, коли з тих чи інших причин, особа не може передати вирішення своєї проблеми професіоналу, а сама проблема є достатньо нескладною для того, щоб особа вирішила її самостійно. Наприклад, дуже часто громадяни лікують легку застуду шляхом самолікування, не звертаючись до лікаря.
Так буває і в юридичній сфері життя – проблема є досить легкою, щоб людина спромоглася вирішити її, не звертаючись до юриста.

 

ЯК САМОСТІЙНО ПІДГОТУВАТИ ПОЗОВНУ ЗАЯВУ ДО СУДУ?

Наголошуємо на тому, що самостійно братися за написання та подання позовної заяви до суду слід тільки у тому випадку, якщо впевнені, що ваша справа насправді проста та типова (хоча далеко не кожен пересічний громадянин може належним чином оцінити складність його справи). В протилежному випадку можна ще сильніше ускладнити юридичну проблему (як і при самолікуванні застуди, яка може бути іншим захворюванням, що має схожі з застудою симптоми) і в подальшому витратити вже більше грошей та нервів на її вирішення за допомогою адвоката.

 

ЯК МАЄ ВИГЛЯДАТИ ПОЗОВНА ЗАЯВА ТА ЯКІ ЇЇ ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ.

Всі ми в своєму житті неодноразово писали різного роду заяви. Наприклад, заяву про прийняття на роботу, про звільнення з роботи тощо. Позовна заява – це та ж сама заява, тільки, яка містить позов – тобто вимогу до суду захистити ваші права. Крім того, на відміну від простої заяви, позовна заява має встановлену процесуальним законом структуру обов’язкових реквізитів.
Перш, ніж готувати позовну заяву, треба визначитися, до якого суду з нею звертатись.
Позовні заяви у цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових справах подаються до загального місцевого суду, як правило, за зареєстрованим місцем проживання/місцезнаходженням відповідача; в адміністративних справах – до місцевого адміністративного суду, як правило, за місцем проживання/місцезнаходженням фізичної/юридичної особи позивача/відповідача; у господарських справах – як правило, за місцезнаходженням/місцем проживання відповідача (винятки з вказаних правил слід дивитись у відповідному кодексі).
Отже, згідно з процесуальними кодексами (у разі наявності особливостей позовної заяви у тій чи іншій формі судочинства, про це буде окремо зазначатись) та загальних правил діловодства позовна заява складається наступним чином:
– угорі праворуч зазначається найменування суду, до якого подається заява;
– далі нижче зазначається повне найменування/ПІБ сторін та інших учасників справи (в тому числі представника, яким подається позовна заява (у адміністративному судочинстві – обов’язково)), їх місцезнаходження/місце проживання/перебування, поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб – громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти (у випадку якщо не відомі, про це варто зазначати);
– далі вказується ціна позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці (якщо позов немайнового характеру – бажано про це зазначити);
– далі, як правило, по центру вказується назва документу (Позовна заява) та коротко зазначається про що позов (приклад: про стягнення аліментів; про визнання права власності тощо);
– далі у довільній формі викладаються обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги та зазначаються докази, що підтверджують вказані обставини (бажано викладати обставини та вказувати на докази послідовно, максимально зрозуміло для суду, виділяючи найголовніше, на що позивач хоче звернути увагу суду, жирним шрифтом. При цьому, бажано утриматись від викладення інформації, яка для суду не матиме жодного значення при вирішенні справи;
– у випадку стягнення чи оспорення грошових сум, зазначається обґрунтований розрахунок таких сум;
– зазначаються докази, які не можуть бути подані разом із позовною заявою, у разі наявності таких;
– бажано процитувати пункти (частини) статей закону, якими ви керуєтеся, обґрунтовуючи свої вимоги, а також корисним буде послатись на судову практику, що підтверджує правильність обраної правової позиції;
– зазначаються відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору (простіше кажучи, надсилання претензій відповідачу), якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;
– вказуються відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;
– викладається підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав;
– у довільній формі вказується попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи (непотрібно для позовної заяви, яка подається до адміністративного суду);
– для адміністративних позовів: у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності суб’єкта владних повноважень – викладається обґрунтування порушення оскаржуваними рішеннями, діями чи бездіяльністю прав, свобод, інтересів позивача; у справах щодо оскарження нормативно-правових актів – вказуються відомості про застосування оскаржуваного нормативно-правового акта до позивача або належність позивача до суб’єктів правовідносин, у яких застосовується або буде застосовано цей акт;
– якщо позовна заява подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення позивача від сплати судового збору;
– у разі пред’явлення позову особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, в заяві зазначаються підстави такого звернення;
– додатково можуть бути вказані й інші відомості, необхідні для правильного вирішення спору;
– далі, після слова «прошу», чітко викладається зміст позовних вимог щодо захисту прав або інтересів позивача у спосіб (способи) передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи), який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів – зміст позовних вимог щодо кожного з них;
– далі наводиться перелік документів та інших доказів, що додаються до позовної заяви. У випадку, якщо подаються копії (які повинні бути належним чином засвідчені позивачем, якщо у позивача знаходяться оригінали таких документів), вказується про наявність у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;
– завершальним реквізитом позовної заяви є підпис та ПІБ особи, що підписує позовну заяву.
Які документи обов’язково мають бути додані до позовної заяви
До позовної заяви додаються наступні документи:
– копії позовної заяви та копії всіх документів (крім визначених законом випадків), що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб (у господарському процесі – позивач, а в адміністративному процесі – позивач-суб’єкт владних повноважень, повинні самі направити листом з описом вкладення іншим учасникам справи копії позовної заяви та доданих до неї документів, та додати до позовної заяви докази такого направлення (чек та опис вкладення у лист));
– документи (відповідний чек/квитанцію/платіжне доручення), що підтверджують сплату судового збору або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону;
– якщо це необхідно – клопотання та заяви позивача про звільнення (відстрочення, зменшення) від сплати судового збору, про призначення експертизи, витребування доказів, про поновлення строку на звернення до суду (у адміністративному процесі) тощо;
– всі наявні в позивача докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги;
– до позовної заяви, підписаної представником позивача – довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача;
– у окремих випадках, визначених законом – інші, чітко визначені документи.
У випадку недотримання обов’язкових вимог, що ставляться законом до подання позовної заяви, суддя протягом 5 днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення її без руху, у якій зазначає недоліки позовної заяви (якщо помилка пов’язана зі сплатою судового збору – точну суму, яку необхідно сплатити/доплатити), спосіб і строк їх усунення.
Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виправить відповідні недоліки, позовна заява вважатиметься поданою в день первісного її подання до суду, якщо ні – заява вважатиметься неподаною і буде повернута позивачеві.
Слід зазначити, що в адміністративному процесі позовна заява може бути складена шляхом заповнення бланка позову, наданого судом. На прохання позивача службовцем апарату адміністративного суду може бути надана допомога в оформленні позовної заяви.
В інших же формах судочинства, у разі небажання звертатись до адвоката за правничою допомогою, необхідно буде розраховувати тільки на свої сили.

 

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ПОДАННЯМ ПОЗОВУ ДО СУДУ?
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2018/05/Brochure_You_Plan_to_Bring_a_Case_before_the_Court_Ukr_2016.pdf&ved=2ahUKEwjxr4KVxPbvAhVkx4sKHc4mCn84ChAWMAF6BAgJEAI&usg=AOvVaw2SoijPEDAYR2xw-H3nFMuq

ПОЗОВНА ЗАЯВА – це нормативний документ певної форми, що пред’являється позивачем до суду в установленому законом порядку. Такий документ завжди містить вимогу позивача про захист своїх інтересів чи прав. Якщо говорити іншими словами, позов — це звернення до суду, з проханням захистити гарантовані законом інтереси особи чи підприємства, що були порушені.
Як і інші документи, позовна заява має певну форму та структуру, а також порядок подання, який обов’язково потрібно дотримуватися. В протилежному випадку, заяву можуть не прийняти, а провадження по справі не буде відкрито.
Зверніть увагу на те, що всі представлені на сайті зразки є лише прикладами для ознайомлення з формою та структурою документу. Жоден з цих прикладів не повинен подаватися до суду без змін! Кожна справа індивідуальна і потребує індивідуального підходу з урахуванням всіх юридично значимих нюансів. Не соромтесь звертатись за допомогою до юристів.

 

ЗРАЗКИ ПОЗОВНИХ ЗАЯВ:

https://pozovna.in.ua/zrazki-pozovnix-zayav

 

ФОРМА ТА ЗМІСТ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ
Позовна заява подається до суду лише у письмовій формі. Вона в обов’язковому порядку підписується позивачем, а в деяких випадках його уповноваженим представником із зазначенням дати її подання.

Позовна заява повинна містити:
• Найменування суду у який подається позов. Обов’язково вказується повна назва установи, яку можна уточнити на офіційному сайті судової влади України.
• Прізвище, ім’я, по батькові позивача та відповідача (у називному відмінку), або назва підприємства (для юридичних осіб), адреса місця проживання та контакти для зв’язку. Також вказується інформація про представника позивача, якщо заява подається представником.
• Зміст позовних вимог. У випадку, коли позов подається до кількох відповідачів, позовні вимоги вказуються до кожного з них.
• Ціна позову щодо вимог майнового характеру. Ціна позову – це виражена в грошових одиницях вартість майна або сума грошей, стосовно яких позивач пред’являє вимоги до відповідача (вказується в гривнях).
• Виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги.
• Зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування.
• Перелік документів, що додаються до заяви (квитанція, що підтверджує оплату судового збору; докази, що підтверджують позовні вимоги; довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника, якщо позовна заява подається представником; копії позовної заяви та копії всіх документів, що подаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб).
Окрім зазначеної інформації, у позовній заяві можуть міститися і інші відомості. Крім того, окремі пункти різних позовних заяв можуть відрізнятися від вказаних вище.

 

Позовні заяви можна розділити в залежності від суб’єктного складу сторін правовідносин, що викликають спір, а також за предметом позову. Цей розподіл необхідний для того, щоб правильно визначити підсудність. Підсудність – це розмежування повноважень судів у вирішенні справ. За цими ознаками визначається порядок подачі позову, який може бути:
• Адміністративним;
• Господарським;
• Кримінальним;
• Цивільним.
Тобто, виходячи з того, про що будуть сперечатися сторони у судовому процесі, та ким вони є, а також в залежності від того, які права були порушені, визначається вид судового провадження по справі за цим позовом і особливості змісту заяви.
Наприклад, коли заява подається однією фірмою (юридичною особою) проти іншої, за порушення умов договору, таку справу буде розглядати господарський суд, а позов по розлученню, розглядається у цивільному проваджені.
Це треба розуміти, адже різні види судочинства регулюються різними процесуальними законодавчими актами (кодексами), і кожен з них має свої вимоги стосовно оформлення і порядку подачі позову.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПОЗОВУ ДО СУДУ
Перше що потрібно зробити, щоб подати позов – визначити його підсудність. Частіше за все складнощі виникають з розподіленням цивільної й господарської, та кримінальної й адміністративної відповідальності. Обов’язково перевірте чинне законодавство перед складанням своєї заяви.
Подати позов може як особа, так і її законний представник по довіреності.
До позову обов’язково має бути додана копія паспорту позивача, копія довіреності (якщо позов подає уповноважена особа), копія квитанції, яка підтверджує сплату судового збору, копія самої позовної заяви, та у деяких випадках копія паспорту відповідача.
Подати позов можна як до суду особисто, так і надіслати рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштою. Якщо ви живете далеко від суду і вирішили скористатися поштовими послугами, пам’ятайте, що разом з відправленням листа треба зробити на пошті повний опис документів, які були вкладені у лист включно з копіями.

 

КОЛИ МОЖУТЬ ВІДМОВИТИ У ПРИЙНЯТТІ ПОЗОВУ?
Найпоширеніша помилка – неправильне визначення підсудності. Якщо позов було направлено до іншого суду, він одразу повертається особі. Через неправильне визначення підсудності ви можете втратити багато часу.
Якщо позовна заява оформлена невірно, не вистачає відомостей про позивача чи відповідача, прикріплені не усі потрібні документи, вона також може бути повернута позивачу. Виключення – неможливість вказати всі дані про відповідача за об’єктивних причин, які мають бути висвітлені у позовній заяві.
Найменш поширена причина, коли позов подала особа, яка не мала на це повноважень або є недієздатною особою. Треба зазначити, що особа, яка подає заяву, має бути повністю дієздатною. Діти, душевно хворі люди чи особи, які позбавлені (повністю чи частково) дієздатності за інших причин — позов подавати не можуть.
Ще одна причина, коли позов може бути повернутий – волевиявлення позивача, коли він особисто просить про припинення розгляду його позовної заяви.
Особливу увагу потрібно звернути на те, що позов не може бути повернутий особі з канцелярії. На кожний залишений без руху позов, суддя має постановити ухвалу.
Загалом, кожна особа має право самостійно оформити та подати позов до суду, головне, відповідально підійти до підготовки документів та не допустити помилок. Незважаючи на це, ми рекомендуємо не відкидати допомогу адвокатів, яка може бути насправді потрібною у важких та затяжних справах, що потребують додаткових зборів доказів і проведення експертиз.

 

ПЯТЬ ТИПОВИХ ПОМИЛОК ПРИ САМОСТІЙНОМУ ПОДАННІ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ:

Як театр починається з гардеробу, так і судовий процес починається з позовної заяви. Якісно підготовлена позовна заява в багатьох випадках становить майже 80% успіху в судовому спорі. Розглянемо найбільш розповсюджені помилки при самостійному написанні та поданні позовної заяви до суду у цивільному процесі.
5 типових помилок при самостійному складанні та поданні позовної заяви до суду:

1. Неправильне зазначення найменування сторін. Позовна заява має містити повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові – для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб – громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти.

2. Неповністю визначені позовні вимоги або позовні вимоги носять абстрактний характер. Позовні вимоги мають містити посилання на спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні. Позивач зобов’язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.

3. Відсутність підпису у позовній заяві. Позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем або його представником, або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи.

4. Відсутність документів, підтверджуючих сплату судового збору, або сплата судового збору у неповному обсязі чи на неправильні рахунки. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону

5. Ненадання відповідних копій позовної заяви та додатків до неї, а також надання у випадках, визначених законом, замість оригіналів документів їх копій. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

Наслідком таких помилок стає ухвала про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення. Очевидно, що суд дає час на усунення недоліків такого позову, але важливо пам’ятати, що у наслідок не усунення недоліків у встановлений строк, заява вважається неподаною і повертається позивачеві.
Враховуйте зазначені типові помилки під час звернення до суду або звертайтеся по юридичну допомогу до наших адвокатів. Кожна справа унікальна і має свої нюанси, тому фахова юридична допомога на початковому етапі допоможе уникнути серйозних помилок, які можуть негативно позначитися на результаті всього процесу.