Головна » Правова допомога » Профспілкова діяльність » Гарантії діяльності профспілок

Гарантії діяльності профспілок

1.КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Конституція – це основний державний документ, який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування органів влади, виборчу систему, права й обов’язки держави, суспільства та громадян.

 

 

2.ЗАКОН УКРАЇНИ „ПРО ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2460-12#Text

 

3. Закон “Про професійні спілки, їх права та  гарантії діяльності”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text

Закон України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” визначає особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Закон “Про колективні договори і угоди” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 36, ст.361)https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text

Колективний договір укладається з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців.

5.Закон “Про соціальний діалог в Україні”https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text

Соціальний діалог – це фундамент регулювання відносин між державою, особами найманої праці й роботодавцями.

 

6.Кодекс законів про працю в Україні

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text

 

Закон України про працю – важливий законодавчий акт, який регулює трудові відносини працівників та роботодавців усіх підприємств,організацій, установ будь-якої форми власності, різновида діяльності та галузевої приналежності. 

Кодекс законів про працю в Україні – це кодифікований законодавчий акт створений з метою:

  • встановлення державних гарантій трудових прав і свобод громадян;
  • росту продуктивності праці та поліпшення якості роботи;
  • підтримки на постійній основі належних умов праці;
  • укріплення трудової дисципліни;
  • захисту прав та інтересів працівників та роботодавців.