Звільнення з роботи

Варто знати свої права

Звільнення працівника можливе лише у трьох випадках:

  1. За бажанням самого працівника (ст. 38-39 Кодексу законів про працю України (КЗпПУ));
  2. За угодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП);
  3. За ініціативи власника (ст. 40-41 КЗпП).

Якщо ініціатива припинення трудового договору належить працівникові, він зобов’язаний подати заяву до роботодавця про своє бажання звільнитися з займаної посади за два тижні.
Виняток щодо строків повідомлення роботодавця про звільнення становлять випадки, що визначені у Кодексі законів про працю. До таких можна віднести:

  • переїзд на нове місце проживання,
  • переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість,
  • вступ до навчального закладу тощо.

За таких обставин роботодавець зобов’язаний звільнити працівника без відпрацювання двох тижнів.
У випадку припинення трудових відносин за угодою сторін сторони можуть узгодити день звільнення без прив’язки до відпрацювання.
На практиці непоодинокими є випадки звільнення у день досягнення сторонами угоди щодо припинення трудових відносин.

Порядок оформлення звільнення працівника

Необхідно оформити відповідний Наказ, який повинен містити підстави звільнення з посиланням на пункт і статтю КЗпП.
Наказ може бути складений у довільній формі або за типовою формою № П-4, затвердженою наказом Держкомстату України від 05.12.08 р. №489.
Роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника з таким наказом під його особистий підпис та надати копію наказу.
Роботодавець повинен у день звільнення видати працівникові оформлену трудову книжку і провести розрахунок у строки, зазначені в ст. 116 КЗпП.
Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то зазначені суми повинні бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.
При отриманні трудової книжки працівник розписується в особистій картці та книзі обліку трудових книжок.
Якщо працівник відмовляється отримувати трудову книжку, то факт відмови від отримання трудової книжки необхідно зафіксувати у відповідному акті.

Слід пам’ятати, що трудову книжку не можна надсилати поштою.
Варто відмітити: якщо роботодавець не дотримався законодавства при звільненні, працівника через суд можуть поновити на роботі та стягнути з роботодавця середній заробіток за час вимушеного прогулу, судові та інші витрати.