Головна » Інститути громадянського суспільства

Інститути громадянського суспільства

ОСНОВНИЙ, АЛЕ ДАЛЕКО НЕ ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК  ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО ЗАДАЮТЬ ТОН НА НИВІ РОЗБУДОВИ ПОВНОЦІННОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ …

 

1. Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання», (скорочено ІСАР Єднання)

ІСАР Єднання – українська громадська організація, яка вже 27 років розвиває громадянське суспільство й культуру стратегічної філантропії, а також посилює ініціативи для розбудови демократії в Україні. Ми є одним з найбільших питомо українських грантодавців і щороку надаємо від 200 до 500 грантів для реалізації суспільно-корисних ініціатив по всій території України.
Стратегічні напрямки нашої роботи – організаційний розвиток громадських і благодійних організацій, популяризація стратегічної філантропії у громадах, створення платформи для конструктивної міжсекторальної взаємодії.
Ми віримо, що створивши нові традиції професійності, доброзичливості та проактивності, можна зробити наше спільне життя кращим. Щоб збудувати достойне майбутнє ми вже сьогодні об’єднуємо досвід та надаємо можливості. Ми знаємо, що запорука гармонійного суспільства – у підтримці хороших громадських ініціатив.
Єднання – це наші філософія та місія, втілені у самій назві нашої ініціативи.

http://ednannia.ua/ednannia-about/pro-nas

 

2. Міжнародний фонд «Відродження» — одна з найбільших українських благодійних фундацій, що з 1990-го року розбудовує в Україні відкрите суспільство де кожен почуває себе гідно, де громадяни включені в творення держави, а влада є прозорою та відповідальною. Ми працюємо над розбудовою України, в якій права людини надійно захищені, а позитивні зміни працюють на благо громадян.
Фонд заснований філантропом Джоржем Соросом і є частиною міжнародної мережі Фундацій Відкритого Суспільства (Open Society Foundations)

Посилання: https://www.irf.ua/about/

 

 

3. USAID В УКРАЇНІ.
У співпраці з широким колом партнерів, USAID допомогло становленню потужних незалежних ЗМІ, формуванню активного громадянського суспільства та ширшого підприємницького класу. За сприяння Агентства 1,8 млн. громадян України отримали державні акти на володіння земельними ділянками, була створена мережа правової допомоги цим новим приватним землевласникам, та надавалася підтримка найменш захищеним суспільним групам – молоді, людям похилого віку та інвалідам. USAID було і залишається у авангарді боротьби проти туберкульозу та ВІЛ/СНІД, за поліпшення материнського та дитячого здоров’я. Агентство до сьогодні продовжує свою працю, спрямовану на покращення бізнес-клімату та залучення іноземних інвестицій, сприяючи Україні у ліквідації зайвих нормативно-правових обмежень для підприємництва; надається підтримка у реформуванні пенсійної системи, розвитку фінансового сектору та підвищенні енергоефективності економіки, що має знизити залежність України від імпорту енергоносіїв. Не менш важливими є окремі ініціативи USAID, спрямовані на допомогу у протидії корупції та транскордонній торгівлі людьми. USAID налаштоване до подальшої співпраці з Україною у побудові більш стабільної, демократичної та заможної країни для всіх її громадян.
https://www.usaid.gov/uk/ukraine/history

 

4. Громадська мережа ОПОРА

Одна з провід них неурядових та позапартійних всеукраїнських організацій громадського контролю та адвокації у сфері виборів, парламентаризму, освіти, управління спільною власністю, енергоефективності, місцевого самоврядування, а також всеосяжного впровадження принципу відкритих даних. Ми прагнемо сталого розвитку суспільства, незворотних змін, які можуть бути забезпечені через якісні інституційні реформи, позитивні соціальні та культурні зрушення. https://www.oporaua.org/about#Section1

 

5. ГО “Громадська Палата України”.

Створена на Установчому Конгресі громадськістю України 26листопада 2011 року, Свідоцтво про реєстрацію №3739 від 26.03.2012р.
Основною метою діяльності є об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, еконовмічних, творчих, національно-культурних, та інших спільних інтересів та їх реалізації.
Місія: сприяти розвитку демократії та громадянського суспільства в Україні, втілення принципів прав і свобод людини без дискримінацій.
Бачення результатів діяльність: Україна – соціально справедлива держава з верховенством права, активною і конструктивною позицією громадян, високим рівнем економічного добробуту, стабільним інноваційним розвитком і дбайливим використанням природних ресурсів, ефективною та прозорою системою державного управління, де найвищою цінністю є права і свободи людини.
Має підрозділи /Громадські палати/в усіх областях України і кожна палата має свою сторінку на фейсбуці.
Тел./факс: 056-744-88-29, Моб. тел.: 096-829-3900,
E-mail: public.chamber.ua@gmail.com
Громадська Палата України https://www.facebook.com/profzahust
Найактивніше громадська організація діє на Дніпропетровщині:
http://prof-nvf.org/index/programmy_i_proekty/0-20

 

 

6. ГО «Українська Громадська Рада»

Це стартовий майданчик для формування лідерів нового покоління, покликаних перетворити Україну в правову процвітаючу державу з розвиненим громадянським суспільством, шляхом активізації та залучення молоді, здатної взяти на себе відповідальність за сьогодення і майбутнє країни.
Якою ми бачимо нашу країну
Україна – це країна патріотів з активною громадянською позицією. Це країна широких можливостей для всебічного розвитку молоді з системою підготовки інноваційного кадрового потенціалу. Тут кожна молода людина, котра володіє лідерськими здібностями і морально-духовними якостями, дотримується здорового способу життя і виявляє готовність до безперервної освіти, має можливість реалізувати свій політичний потенціал на благо народу, країни і майбутніх поколінь.
Наша місія – це формування нової справедливої політичної еліти.
Наші цінності:
Патріотизм: Ми любимо і поважаємо Україну. Ми будуємо державу на загальнолюдських цінностях заради процвітання, розвитку і благополуччя українського народу, недоторканності кордонів і цілісності нашої держави. Ми готові брати відповідальність за майбутнє України і відстоювати її інтереси.
Рівноправність: Принципами рівноправності й рівних можливостей ми керуємося всередині нашої організації і несемо ці ідеї в суспільство. Незалежно від соціального статусу, віку, національності, віросповідання та інвалідності, кожен має право на розвиток, самореалізацію та участь у прийнятті рішень, починаючи від місцевого самоврядування і до вищого законодавчого органу. Всі рішення повинні прийматися в ім’я українського народу!
Оптимізм: Ми віримо в свої сили і можливості подолати будь-які перешкоди для досягнення наших цілей. Ніякі обставини не можуть нам перешкодити. Ми команда оптимістів з позитивним мисленням.
Відкритість: Ми відкриті для людей, нових ідей і можливостей. Ми готові до партнерства і співробітництва. http://rada-gov.com.ua/pro-ugr/

 

7. УКРАЇНСЬКА ВОЛОНТЕРСЬКА СЛУЖБА

Кредо організації: «Навіть одна добра справа здатна змінити суспільство, країну та світ на краще!», а місія ‒ формувати культуру волонтерства та взаємодопомоги в Україні.
Разом із Міністерством молоді та спорту й «Волонтерами ООН» УВС розробила перший в Україні курс із волонтерського менеджменту та всеукраїнську програму «Агенти Волонтерства». https://volunteer.country/

 

8.ФУНДАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ

Готує молодих лідерів, популяризує проактивність, громадську свідомість та підтримує молодіжні ініціативи. Орієнтир ГО − суспільство загального добробуту на принципах свободи, справедливості та взаємодопомоги. Організація має широку діяльність: захист прав, неформальна освіта, культура та мистецтво, благодійність, екологічна свідомість, міжнародні можливості та молодіжний активізм. https://fri.com.ua/

 

9.СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПЛАТФОРМА.
Займається створенням нової якості політичного життя в Україні, щоб подолати розрив між багатими та бідними. Бореться з безробіттям та популізмом, відстоює соціальну справедливість, право на гідну працю та сталий розвиток. Географія діяльності охоплює всю країну. https://fri.com.ua/

 

10. Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС (УС ПГС) є частиною Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС, що створена у відповідності до ст. 469-470 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. ПГС є органом, який складається з представників громадянського суспільства України з однієї сторони і членів Європейського економічного і соціального комітету (ЄЕСК) – з іншої.
Платформа є одним із чотирьох органів Асоціації поряд із Радою асоціації, Комітетом асоціації та Парламентським комітетом асоціації. І якщо перші представляють уряд та парламент, то ПГС створена з метою забезпечення належної ролі громадськості у процесі виконання Угоди про асоціацію.https://eu-ua-csp.org.ua/what-is-eu-ua-csp/

 

 

11. Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства – це широка мережа громадських організацій України, що відстоює українські інтереси в рамках Східного партнерства. Платформа є частиною Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП),

http://eap-csf.org.ua/pro-nas/pro-skhidne-partnerstvo/